2018-10-06

Revenue managementutbildningen på Frans Schartau riktar sig till dem som jobbar inom hela turismnäringen

• De studerande idag kommer från biluthyrnings-, rederi-, flyg-, hotell- och restaurangbranscherna
• Utbildningen har ett innehåll som ger spetskompetenser inom ekonomi, kalkylering, prisoptimering, distribution, e-Commerce och marknadsföring
• Den sker på distans, så man arbetar parallellt vilket gör att man direkt tar med kunskap tillbaka till företaget
• Hemuppgifter och Case anpassas efter den egna arbetsplatsens förutsättningar
• Man träffas var 4:e vecka i samband med helg i Stockholm
• Startar för 5:e gången i november i år

Ännu finns några platser kvar – sista ansökningsdag är framflyttad till den 26 oktober

Läs mer här