2018-08-02

Efter många års väntan har dom slutligen fallit och de resebyråer som deltagit i rättsprocessen får nu äntligen återbetalt stora delar av de medel som innehållits av IATA i BSP i väntan på ett avgörande.

Malev gick i konkurs 2012 och många resebyråer hade hunnit betala in kostnaden för flygbiljetter i BSP som senare aldrig blev av.

Domstolsprocessen inleddes 2015 och anledningen till att saken dragit ut så långt i tiden är att nya parter med intressen efter Malevs konkurs dykt upp. Enligt den holländska domen som föll den 25 juli blir den ryska banken VEB, som aggressivt hade ingripit som rättsliga efterträdare till Malevs konkursförvaltare, helt utan ersättning.

Domstolen godtar 72% av de yrkade kraven från resebyråerna. SRF kommer tillsammans med övriga reseföreningar i Europa undersöka möjligheterna att få åter 100 % av yrkat belopp. Det är i dagsläget oklart om motparterna kommer att överklaga, men domen är direkt verkställbar, varför resebyråerna som väckt talan ska få 72 % av sitt krav inom kort.

Resebyråer som inte varit med som part i domstolsärendet i Holland omfattas inte av domen och får alltså inget återbetalt med anledning av denna.

 

Vid frågor, hör gärna av er till kansliet.