2019-02-19

Som bekant gäller numera 31 oktober 2019 som D-dagen för Storbritanniens EU-utträde. Då något avtal mellan EU och Storbritannien ännu inte kommit till stånd, är det fortsatt mycket osäkert vad som sker efter detta datum. Når man ingen överenskommelse innan dess blir det en s.k. hard Brexit och alla EU-regler upphör omgående mellan Storbritannien och EU och Storbritannien blir då att betrakta som ett s.k. tredje land utanför EES och EU.

Nedanstående beredskapsplaner inom olika områden togs fram inför 29 mars 2019 som var det första Brexit-datumet. För resebranschens del är det viktigt att känna till att EU tagit fram förslag rörande hur man ska hantera fortsatta flygningar mellan UK och EU (Basic air connectivity, se nedan) samt att det under en övergångsperiod ska gälla visumfrihet för medborgare i Storbritannien i resten av EU (visa waiver, se närmare info nedan). Observera att EU ännu inte fattat slutligt beslut om dessa förslag.

Basic air connectivity

The aim is to ensure temporarily, for 12 months, the provision of certain air services between the United Kingdom and the EU27 Member States. In short, UK carriers will be allowed to operate scheduled and non-scheduled international passenger and cargo air transport services between any point in the UK and any point in the EU27, subject to reciprocity. The capacity which UK air carriers will be allowed to offer is frozen at pre-Brexit levels expressed in number of flights (”frequencies”). None of the usual operational flexibility devices (such as cooperative marketing arrangements, leasing of aircraft, change of gauge or co-terminalisation) have been foreseen for UK carriers to provide air services under the Regulation.

Visa waiver

The aim is to exempt UK nationals from the visa requirements when travelling to the Schengen area for short stays of up to 90 days in any 180-day period, subject to reciprocity.

Läs också vad vi tidigare skrivit om Brexit