2018-02-07

Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men exkl. renodlade researrangörer) ökade under 2017 med 5 %. Ökningen fördelar sig tämligen jämnt mellan privat- och affärsresebyråer.

Läs mer om detta och studera siffrorna mer i detalj under Statistik .

SRF 2018-02-07