2018-02-11

för felaktig tillämpning av VMB-reglerna

Enligt EU-domstolens utslag som publicerades den 8 februari 2018 (C-380/16), bryter Tyskland mot de särskilda mervärdesskattereglerna för resebyråer (vinstmarginalbeskattningsreglerna VMB) genom för det första att dessa tillämpas bara vid försäljning till konsumenter (B2C) och för det andra att underlaget för beskattning, dvs. vinstmarginalen, kan beräknas schablonmässigt som ett genomsnitt av marginalen under flera perioder eller sammantaget för flera resegrupper.

Enligt domstolen, som 2013 kom fram till liknande utslag mot Spanien (C-189/11) och flera andra medlemsstater, ska VMB-reglerna tillämpas oavsett vem försäljningen sker till, dvs. det har ingen betydelse om kunden är en privatperson eller en näringsidkare. Vinstmarginalen ska dessutom beräknas för varje enskilt tillhandahållande av en resebyrås tjänst och får alltså inte beräknas schablonmässigt.

Domen har stor betydelse även för Sverige, eftersom den svenska lagen ger en resebyrå, som säljer resetjänster i eget namn till näringsidkare, rätt att välja att frångå VMB-reglerna och i stället tillämpa de allmänna mervärdesskattereglerna. Vidare torde den av Skatteverket fastställda schablonmarginalen på 13 % knappast vara i överensstämmelse med domstolens utslag.

Såväl den tyska resebyråföreningen, DRV, som ECTAA har reagerat starkt mot domen. ECTAA:s pressmeddelande kan läsas här. Domstolens utslag är synnerligen allvarligt för resebyråer och researrangörer, eftersom dessa genom beslutet försätts i en konkurrensmässigt mycket ogynnsam position. Genom att de tvingas tillämpa VMB-reglerna vid försäljning även till näringsidkare, kan dessa inte dra av den i resetjänsterna ingående momsen. Att köpa ett resepaket via en resebyrå blir därför dyrare för en näringsidkare än att vända sig direkt till varje enskild underleverantör. Att dessutom tvingas beräkna vinstmarginalen för varje enskild resa är i det närmaste ogörligt och blir mycket kostsamt för resebyrån. Mycket sällan har resebyrån fullt grepp om alla kostnader för en resa, förrän den har genomförts. Även skattemyndigheterna skulle drabbas av ökade kostnader om marginalberäkningen ska göras för varje enskild resa.

Såväl DRV, SRF som ECTAA konstaterar att det är hög tid att VMB-reglerna reformeras och att det blir möjligt att framför allt undanta försäljning till näringsidkare från bestämmelserna. Vi sätter därför nu vårt hopp till den utredning av regelverket som gjorts av KPMG på uppdrag av kommissionen, den s.k. TOMS-utredningen.