2018-02-15

GDPR presentationer som hölls av Amadeus, FCM, Fortum och SAS i samband med SRF-SBTA-seminariet 6 februari finns under seminariematerial i Dokumentbanken.