2018-02-02

Nyligen kom en grundläggande vägledning på svenska som kan vara till hjälp för anpassningen till reglerna som träder i kraft den 25 maj i år. Läs mer här.

SRF har också tagit fram vägledningar och mallar som är förbehållna våra medlemmar och som återfinns på vår hemsida under riktlinjer här.