2021-01-20

2021-01-20:
Vi har idag fått information om att bevakning av fordran ska ske senast imorgon 21 januari. Skulle man inte göra detta inom denna tidsram, medför det dock inte att man förlorar rätten till ersättning. På grund av pågående rekonstruktion, har Norwegian inte lagligt rätt att återbetala fordringar som inträffade före den 18 november 2020. Fordran som uppkommit efter den 18 november 2020 ska inte lämnas in och det innebär att månatliga fakturor måste delas upp i kostnader som avser före och efter den 18 november 2020.

2020-12-28:
Norwegian blev strax före jul försatt i rekonstruktion. De agenter som har en fordran på Norwegian bör kontakta rekonstruktören för en bekräftelse på att de finns med i skuldförteckningen.

Rekonstruktör är Håvard Wiker på advokatfirman Ro Sommernes. Krav ska ställas till hw@rosom.no

Rekonstruktionen innebär att flygbolaget inte kommer att betala de skulder som flygbolaget har till resenärer och agenter förrän rekonstruktionen avslutas. Det är vidare sannolikt att endast en del av skulden kommer att betalas. Rekonstruktionen innebär ett skydd för flygbolaget mot indrivningsåtgärder, stämningsansökningar och ansökningar om konkurs under den tid som rekonstruktionen pågår.