2021-01-29

Under februari 2021 återlanserar SRF det nya verktyget för rapportering av försäljningssiffror. Verktyget kallas ”ResStat” och är utvecklat för SRF av Teknikhuset i Umeå. Vi gjorde ett första försök i februari och mars 2020 men då pandemin slog till med full kraft avbröts lanseringen. Nu startar vi detta på nytt.

Bakgrund och syfte:
SRF har under många år samlat in uppgifter från ett begränsat antal medlemmar med syfte att skapa försäljningsstatistik för branschen. I och med att SRF växer behöver vi ett heltäckande verktyg där alla medlemmar kan rapportera in sina siffror på ett enkelt och konfidentiellt sätt.

Genom en heltäckande statistik kommer ni som medlemmar att kunna jämföra er försäljning med resten av branschen, både avseende totalen och inom olika produktslag (ex. flyg, tåg, hotell etc).

Vad innebär detta för er som medlem – ”What’s in it for me”?

  • Målsättningen är att alla medlemmar rapporterar in uppgifter på månadsbasis, direkt i ResStat.
  • Rapporterande medlemmar skall kunna gå in i ResStat och se sin egen försäljning och jämföra med hur marknaden i de olika produktsegmenten utvecklas.
  • Jämförelse skall också kunna göras med föregående två år förutsatt att medlemmar rapportera in försäljningen även för 2019 och 2020. Första rapporteringsperiod blir alltså januari 2021, januari 2020 och januari 2019.

Om Teknikhuset och applikation ResStat:

Teknikhuset har lång erfarenhet av att bygga applikationer med höga krav på säkerhet både inom privat och offentlig sektor. ResStat bygger på Microsofts standardteknik för användarhantering vilket säkerställer hög säkerhet.

  • Databasen och användarhantering är strukturerad på ett sätt att inget bolag har möjlighet att se andra bolags inrapporterade uppgifter.
  • Konfigurering av lösenordspolicy är möjlig.
  • Samtliga lösenord är krypterade.
  • Automatiska säkerhetsuppdateringar av servermiljö.
  • SSL (Kryptering) kommer att implementeras i driftmiljö för säker kommunikation.

För att lansera ResStat behöver vi namn och mailadress till den som ska vara huvudadministratör för statistikrapporteringen. Vi uppskattar om ni kan skicka dessa uppgifter senast måndag 15 februari till info@srf-org.se
Huvudadministratören blir vår huvudkontakt. Om ni vill att fler personer ska få access till ResStat så kan huvudadministratören öppna upp systemet för fler inom företaget.

För er som redan under förra året rapporterade in och aktiverade ert konto behöver ni bara uppdatera uppgifterna om det skett några förändringar.

På medlemsidorna finns användarguide och en videoguide – se HÄR.