2021-01-24

2021-01-24:
UD har idag beslutat att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet grundar sig på en helhetsbedömning. I denna har UD framförallt vägt in de exceptionella och osäkra omständigheter som råder med anledning av vidtagna åtgärder såväl i Norge som i Sverige mot bakgrund av rapporter om ett större utbrott i Osloområdet med en muterade variant av SARS-CoV-2-virus.

Särskilda protokoll vad avser karantän och testning för svenska resenärer, som återkommer till Sverige efter vistelse i Norge, har förmedlats av Folkhälsomyndigheten. Information om dessa finns bland annat på krisinformation.se.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Lettland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Detta beslut gäller alltjämt.

UD har tidigare fattat beslut om återinförd avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet gäller tills vidare.