2019-03-12 10.00-14.30

Styrelsen träffas för första gången i år.

Föreningens och Service AB:s årsredovisningar läggs fram och slutligt beslut om avgifter för 2019 står bl.a. på agendan.

Har du som medlem någon fråga som du tycker bör diskuteras – meddela oss på SRF senast den 5 mars!