2019-03-18 9-12 och 13-16

SRF viker den 18 mars till två seminarier; på förmiddagen ägnar vi oss åt en grundkurs i resejuridik med fokus på paketreselagen och resegarantilagen. Seminariet riktar sig till den som behöver en grundgenomgång kring de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Eftermiddagen håller en mer praktisk inriktning där vi tar upp frågor om ansvar och praktiska problem samt reklamationshantering. Läs mer här om exakta tider + anmälan m.m.

OBS! Det går att delta i båda seminarier via webben.