2022-06-14

Förbindelsegången Terminal 4 och Terminal 5:
Gången ligger på airside i markplan (plan 2) och länkar samman det nya gateområdet C30-44 i Terminal 4 med övriga gateområden i Terminal 5.

Flygbolagsflytt och temporärt öppnande:
I syfte att avlasta Terminal 5 genomförs den 15 juni ett temporärt öppnande av incheckning, avgående bagage och säkerhetskontroll i Terminal 4, initialt för Ryanairs resenärer. Samtliga Ryanair-resenärer, även Non-Schengen, checkar från detta datum in i Terminal 4. Ryanairresenärer som ska med Non Schengen-flyg använder förbindelsegången över till Terminal 5 efter att ha passerat incheckning och säkerhetskontroll i Terminal 4. Gateområde C30-44 hanterar Schengenflyg och inrikesflyg.

Mer information finns i Swedavias utskick 2022-06-13