2022-06-23

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Iran. Avrådan gäller tillsvidare.