2022-05-19

Som tidigare meddelats har SRF tät kommunikation med Polisen för att se till att problematiken med passansökan minskas.

Senaste nytt är följande:

  • Antalet ansökningstider ökar stadigt och vissa regioner ligger nu på väntetider på en vecka eller mindre. Bland annat Stockholm ligger fortsatt efter men förväntas inom en vecka komma till samma nivå.
  • Man har infört legitimering via bank-id samt spärr för script/robot sökningar. Systemet validerar nu om man har giltigt pass eller ej.
  • Tillgången till passböcker är begränsad så man försöker styra till nationellt-id kort.
  • Leverantören av passböcker råkade ut för ett haveri i slutet av förra veckan som påverkar nästan två veckors produktion eller ca 100 000 passböcker under maj. Detta gör att styrningen mot id-kort blir mer angeläget.
  • Våra beräkningar visar att volymerna under sommaren utgörs av mellan 85-90 av resor inom Schengen. Vi uppmanar därför att alla resebolag promotar nationellt id-kort för dessa resor.
  • Nationellt ID-kort är prissänkta från 400 till 100 kr och polisen kommer att öka kommunikationen kring id-korten.
  • Vi jobbar parallellt med en plan B som går ut på att vissa utvalda länder inom Schengen skall godkänna utgångna svenska pass. Detta kräver beslut från svensk respektive mottagarlands regering. Via olika kanaler görs initiativ för att få detta på plats. Dock inga garantier.
  • Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/

 

Polisen har gått ut till samtliga transportörer där man påminner om att nationellt ID-kort är godkänd resehandling inom EU/EES/Schengen. Läs meddelandet HÄR