2022-05-10

Som tidigare meddelats har SRF tät kommunikation med Polisen för att se till att problematiken med passansökan minskas. Polismyndigheten försöker med en rad åtgärder att minska tiden för ansökan av pass. I och med att passansökningarna utökas kan det även uppstå problem med själva tillverkningen av passböcker. Därför vill Polisen uppmuntra de resenärer som skall resa inom Schengen att söka nationellt id-kort istället för pass. Id-korten har betydligt kortare leveranstid och finns rikligt i lager. På förslag från SRF sänker man därför priset på id-kort från 400 kr (som även ett pass kostar) till 100 kr. SRF har även föreslagit att det görs en separat bokningsprocedur för id-kort för att därigenom öka kortets attraktivitet. Detta skall naturligtvis göras utan att kötiden för pass påverkas negativt. Beslut om detta finns ännu inte och vi trycker på för att få till en ändring.

Det som gäller nu är följande:

  • Ska du resa inom EU/Schengen räcker nationellt id-kort som resehandling.
  • Normal avgift för nationellt id-kort är 400 kr men det sänks från och med 10 maj till 100 kr. Prissänkningen omfattar alla som har en bokad tid från 10 maj – oavsett när tiden är bokad.
  • Ansökningsavgift för pass är 400 kronor.
  • Väntetider för att få pass alt nationellt id-kort från det att ansökan gjorts varierar och finns på www.polisen.se/pass och uppdateras varje vecka.
  • Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/