2018-07-18

För närvarande cirkulerar många falska e-mail i IATA:s namn. Bedragarna är sin vana trogen extra på hugget nu under sommaren.

Observera att en begäran om betalning från IATA aldrig kommer via mail.

Alla de falska avsändaradresserna finns listade på IATA:s hemsida som kan laddas ner nedan och som uppdateras kontinuerligt. Är ni osäkra, sänd ett mail till info@srf-org.se!

Läs mer här:
IATA:s hemsida