2018-07-17

EU:s konsumentmyndigheter uppmanar Airbnb att anpassa sina användarvillkor till EU:s konsumentregler och säkerställa att totalpris inklusive alla avgifter visas på hemsidan. Innan slutet av augusti ska Airbnb lägga fram en detaljerad plan på hur prissättning blir transparent. Om Airbnb:s förslag inte anses vara tillfredsställande kan EU besluta om rättsliga åtgärder.