2023-06-26

”Climate Action in the Tourism Sector” är en rapport från UNWTO (The World Tourism Organization).  Den innehåller en översikt över metoder och verktyg för att mäta utsläpp av växthusgaser. Den sammanfattar nuvarande metoder och ger en vägledning till de verktyg som finns tillgängliga för att mäta utsläpp. Den undersöker också hur utvecklingen av sådana metoder och verktyg har gått framåt och vad mer som behöver göras inom turistsektorn. Rapporten finns HÄR