2018-11-19

Storbritanniens EU-utträde kommer att påverka alla företag som har handelsförbindelser med landet och inte minst för företag inom resebranschen. I vilken grad är dock ännu högst oklart, men man bör oavsett förbereda sig på att det kommer att innebära förändringar för den som handlar med varor eller tjänster med eller i Storbritannien, såsom t.ex. ändrade förutsättningar för betalning av moms och punktskatter så se till att du förbehåller dig rätten att ändra avtal eller offerter med anledning av de konsekvenser Brexit kan få och som vi inte ännu känner till. Dessutom får utträdet konsekvenser för den fria rörligheten och mycket annat.

Huvudscenariot just nu är att det ska ske ett ordnat utträde med ett utträdesavtal som gäller under en övergångsperiod från den 30 mars 2019 till utgången av 2020. Under övergångsperioden skulle Storbritannien i så fall fortsätta som om landet vore EU-medlem, men utan att delta i EU:s beslutsfattande. Man ska alltså ingå i EU:s rättsordning och vara en del av inre marknaden och tullunionen. Övergångsperioden ska eventuellt kunna förlängas om båda parter kommer överens om detta. Det är fortfarande en lång väg kvar innan vi kan ha något slutligt beslut, både p.g.a. stora motsättningar inom Storbritannien men även rent administrativt inom EU. Om utkastet till nuvarande utträdesavtal godkänns av Europeiska rådet kommer det att överlämnas till Europaparlamentet för godkännande. Därefter ska ministerrådet anta det slutgiltiga utträdesavtalet.

Det andra scenariot är att det blir ett avtalslöst utträde om man inte skulle komma överens mellan parterna. Storbritannien blir då formellt och praktiskt ett tredjeland i förhållande till resten av EU/EES från och med 30 mars 2019. Handelsrelationen med Storbritannien regleras i detta fall enligt internationella principer och regler, från exempelvis WTO. EU-länder ska därmed tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien. Problemet är att många regler, däribland vad som gäller flyg och tåg till och från Storbritannien, inte återfinns i WTO:s bestämmelser utan kräver separata lösningar.

Nyligen föreslog EU-kommissionen att brittiska medborgare ska få visumfrihet till länder inom Schengen, men detta under förutsättning att EU-medborgare ska få visumfrihet till Storbritannien, läs mer här. Något beslut har inte fattats. 

Regeringskansliets hemsida finns mer information om Brexit, sidan uppdateras kontinuerligt.