2018-01-26

Ett möte mellan vår europeiska paraplyförening ECTAA och EU-kommissionären för transportfrågor, Violetta BULC, har hållits med anledning av den senaste tidens flygbolagskonkurser (Air Berlin, Monarch och NIKI). Mötet initierades av ECTAA och syftet var att diskutera behovet av skydd för passagerarna som enbart köpt en flygbiljett (seat only dvs. ej paketresor).

Resebyråföreningarna runt om i Europa har tidigare påpekat behovet och nödvändigheten av att skapa en mer balanserad situation ur konkurrensrättsligt perspektiv, senast 2013. Då utan något resultat eftersom EU-kommissionen ansåg att behovet då var begränsat och handlade om ett förhållandevis fåtal drabbade passagerare och att det därmed var för kostsamt att införa. Efter de senaste konkurserna har man från Kommissionens sida visat sig villiga att diskutera huruvida flygbolagskonkurser kräver någon form av lagstiftningsinitiativ och Kommissionen har själva inlett en undersökning för att fastställa vilka behov som kan finnas.

ECTAA, IATA och internationella resebyråer gjorde en undersökning redan 1999-2001 där man kom fram till att ett konkursskydd för flygpassagerare (seat-only) inte skulle kosta mer än 1,00 EUR per returbiljett.

ECTAA föreslog under mötet tidigare i veckan att genomförandet av ett skyddssystem skulle kunna ske inom ramen för revisionen som pågår av förordning 261/2004 (för närvarande blockerad i rådet) eller förordning 1008/2008 och därmed omfatta alla flygbiljetter som sålts inom EU.

Se också SRF:s pressrelease rörande detta här.