Hem / Om SRF / Remisser & Skrivelser

Remisser & Skrivelser

Remisser

03 november 2021:
SRF:s yttrande över remiss avseende promemorian ”Klimatdeklarationer” – kan läsas HÄR

18 oktober 2021:
SRF:s yttrande över Remiss av promemorian ”Hittegods i kollektivtrafiken” kan läsas HÄR

14 december 2020:
SRF:s remissvar på regeringen förslag till förordningen kan läsas HÄR
Regeringens förslag till förordning om statliga lån till arrangörer av paketresor – HÄR

Undersökningar

6 oktober 2020: Undersökningen Rese Arrangörsbranschen vs Corona OKT 2020 

Skrivelser

2 december 2020: SRF:s brev till regeringen avseende resegarantilagen HÄR

7 maj 2020:  Presentkort löser inte resebranschens coronakris
Se kommentarer till detta i SRF:s Nyhetsbrev som skickades ut 14 maj

1 april 2020: Läs om SRF:s förslag på fond för att rädda resenäringen – se artikel i Svenska Dagbladet Debatt 2020-03-31

13 mars 2020: Resenäringen riskerar halvering
Didrik von Seth, SRF:s generalsekreterare, i Dagens Eko. Intervjun kan höras HÄR.