Hem / Om SRF / Remisser & Skrivelser

Remisser & Skrivelser

Remisser

28 maj 2024:
SRF:s kommentarer avseende Skolverkets remiss om föreskrifter på kurser och ämnesplaner. Remissvar Skolverket maj 24

28 mars 2024:
SRF:s kommentarer avseende EU-kommissionens förslag till ny EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter: Remissvar Multimodala resor mars 2014

21 mars 2024:
SRF:s remissvar till EU-Kommissionens förslag till ändringar i paketresedirektivet: Remissvar PTD mars 2014

20 februari 2024:
SRF:s kompletterande synpunkter: Utredningen om stärkt framtida smittskydd

30 november 2023:
SRF:s remissvar till: Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

10 januari 2022:
SRF:s yttrande över remiss avseende promemorian ”Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt” – kan läsas HÄR

03 november 2021:
SRF:s yttrande över remiss avseende promemorian ”Klimatdeklarationer” – kan läsas HÄR

18 oktober 2021:
SRF:s yttrande över Remiss av promemorian ”Hittegods i kollektivtrafiken” kan läsas HÄR

14 december 2020:
SRF:s remissvar på regeringen förslag till förordningen kan läsas HÄR
Regeringens förslag till förordning om statliga lån till arrangörer av paketresor – HÄR

Undersökningar

14 november 2022:
Näringslivets medieinstitut rapport: ”Flyget och klimatet i nyhetsrapporteringen”

14 november 2022:
Nordic Bench rapport:  ”Svenskarnas uppfattning om flygets miljöpåverkan”

6 oktober 2020: Undersökningen Rese Arrangörsbranschen vs Corona OKT 2020 

Skrivelser

21 april 2022: SRF:s skrivelse till Kammarkollegiet angående dubbla garantier – läs brevet HÄR

14 december 2021: Hemställan från SRF till regeringen om akut behov av stödåtgärder – läs brevet HÄR

2 december 2020: SRF:s brev till regeringen avseende resegarantilagen HÄR

7 maj 2020:  Presentkort löser inte resebranschens coronakris
Se kommentarer till detta i SRF:s Nyhetsbrev som skickades ut 14 maj

1 april 2020: Läs om SRF:s förslag på fond för att rädda resenäringen – se artikel i Svenska Dagbladet Debatt 2020-03-31

13 mars 2020: Resenäringen riskerar halvering
Didrik von Seth, SRF:s generalsekreterare, i Dagens Eko. Intervjun kan höras HÄR.