Hem / Om SRF / Kommande utbildningar

Kommande utbildningar

Medlemmar kan delta i SRF:s seminarier utan kostnad eller till självkostnadspris. Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminarier senast en vecka innan om vi inte har minst 10 deltagare anmälda. No show debiteras.

Seminarier 2023:

22 mars: Grundkurs i moms (digitalt)

Föredragshållare är Sara Andersson från ASTRA Advokater. Föredragshållare är Sara Andersson från ASTRA Advokater. Kursen fokuserar på grunderna inom resemomsbeskattningen med utgångspunkt i konkreta exempel avseende förmedling i eget respektive annans namn. Exemplen gås metodiskt igenom för att kunna bedöma om moms ska debiteras eller inte. Skicka gärna in frågor i förväg till info@srf-org.se

Tid: 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Gratis för medlemmar.
Anmälan: senast 16 mars via denna LÄNK

26 april: Resejuridik med fokus på paketreselagen och resegarantilagen (fysiskt)

Föredragshållare är Jonas Thyberg, advokat på Konrad Advokater och som har över 10 års erfarenhet av dessa frågor inom SRF.

Seminariet kommer att fokusera på försäljning av paketresor till konsumenter. Genomgång av vad som avses med paketresa och vilka undantag som finns. Fokus på arrangörens skyldighet att lämna information och ansvar för fel i paketresan. Kort genomgång av resegarantilagen samt EU-direktiv om flygpassagerares rättigheter.

Tid: 13.00-16.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm
Pris: Gratis för medlemmar.
Anmälan: senast 20 april till via denna LÄNK.

3 maj: Resejuridik med fokus på paketreselagen och resegarantilagen (digitalt)

Föredragshållare är Jonas Thyberg, advokat på Konrad Advokater och som har över 10 års erfarenhet av dessa frågor inom SRF.

Seminariet kommer att fokusera på försäljning av paketresor till konsumenter. Genomgång av vad som avses med paketresa och vilka undantag som finns. Fokus på arrangörens skyldighet att lämna information och ansvar för fel i paketresan. Kort genomgång av resegarantilagen samt EU-direktiv om flygpassagerares rättigheter.

Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Gratis för medlemmar.
Anmälan: senast 27 april via denna LÄNK