Hem / Om SRF / Hållbarhet

Hållbarhet

SRF arbetar med hållbarhet både internt och för att hjälpa våra medlemmar att arbeta mer hållbart.

Vår vision är att hållbarhet ska vara integrerat i det operativa arbetet hos alla våra medlemmar. Vi vill verka för att minimera de negativa och öka de positiva effekterna av resandet, i syfte att uppnå en balans mellan people, planet & profit. Vi vill hjälpa våra medlemmar att erbjuda sina kunder ett hållbart smartare resande och vara en del av lösningen på hållbarhetsfrågan i resebranschen.

En globalt drastiskt minskad rörlighet skulle få stora konsekvenser på socialt och kulturellt utbyte, tillväxt, handel, ekonomiskt välstånd och sysselsättning. Resandet knyter samman kulturer och ekonomier och möjliggör relationer med människor från vitt skilda delar av vår jord.

Resande möjliggör inte bara ett internationellt samarbete utan knyter också ihop Sverige. Flyget gör det möjligt att resa mellan till exempel Malmö till Kiruna över dagen. Resebranschen skapar arbetstillfällen, inte bara inom själva branschen utan inom hela näringslivet.

Vi som branschorganisation vill vara med och ställa krav på beslutsfattare och myndigheter för att påverka utvecklingen av framtidens hållbara transporter, där flyget måste vara en. Vi vill hjälpa våra medlemmar att ställa krav på sina underleverantörer att följa gällande lagar och regler gällande miljö men även i andra avseenden såsom t ex arbetsförhållanden och barns rättigheter.

Vår interna hållbarhetspolicy som du kan läsa HÄR innebär bl a att vi klimatreducerar våra egna flygresor. Vi rekommenderar våra medlemmar att klimatreducera eller klimatkompensera för sina egna resor samt underlätta för sina kunder att göra likaså.

SRF erbjuder också våra medlemmar tillgång till mallar och dokument som kan underlätta i hållbarhetsarbetet. Läs mer i Introduktion till hållbarhetsarbete och flera mallar som finns i Dokumentbanken på våra medlemssidor. Där finns bl a en nulägeskoll för företaget, en avsiktsförklaring, mallar för kontakter med underleverantörer och förslag till Code of Conduct.

Socialt engagemang – SRF stödjer

ECPAT Sverige

är en ideell förening som arbetar för en värld fri från barnsexhandel genom påverkan, samverkan, opinionsbildning och förebyggande arbete. Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är brott som sker överallt – i Sverige, utomlands, på och utanför nätet. För mer information om ECPAT Sverige besök ecpat.se. ECPAT driver en hotline dit vem som helst anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn. Om du ser något misstänkt anmäl till ecpathotline.se.

New Hope – Reseindustrins barnfond

Stiftelsen New Hopes syfte är att genom insamlingar i Sverige stödja utsatta barn över hela världen. New Hope har valt att koncentrera sina insatser till barns utbildning och hälsa. Merparten av fondens hjälp sker genom SOS-Barnbyar och fonden är den genom tiderna största bidragsgivaren till SOS-Barnbyar. För att läsa mer om New Hope och deras arbete, klicka här för att besöka deras hemsida. 

Travelife

är en certifieringsmetod för resebyråer och researrangörer. Travelife tillhandahåller verktyg för att integrera ett hållbarhetstänk på ett praktiskt sätt i den dagliga verksamheten inom ett antal olika områden.

World Animal Protection

World Animal Protection är en djurskyddsorganisation som arbetar med djurfrågor både i Sverige och globalt. Ett av arbetsområdena är vilda djur som används som underhållning i turistbranschen. Detta är vanligt på många turistorter runt om i världen och innebär ofta stort lidande för djuren. Djurattraktionerna är även starkt bidragande till efterfrågan på djur från det vilda och leder till att många arter är utrotningshotade.

SRF stödjer World Animal Protection och uppmanar sina medlemmar att undvika att marknadsföra sådana aktiviteter som innebär att vilda djur tas från det vilda och används i underhållningssyfte.

Klicka här för att veta mer om World Animal Protection och deras arbete för djurvänlig turism.