transp
transp
transp
transp
transp

Sommarens nyheter i korthet

Under sommaren har resebranschen jobbat för högtryck och en hel del möten har ägt rum och nya guidelines har tagits fram och utredningar har gjorts.Här nedan följer en kortare sammanfattning av vad som skett med hänvisningar i förekommande fall till var man kan hitta mer information.

PNR
Under ett år drygt år har utredningen om hur EU:s PNR-direktiv ska implementeras i svensk rätt pågått och i slutet av juni lades utredningens betänkande fram. Det är glädjande läsning för resebyråers och researrangörers del, då utredningen verkar ha tagit intryck av vad SRF framfört till berörda, att en utvidgning inte tjänar syftet att förhindra brott utan snarare leder till ökade risker för felaktig information till merkostnader och dubbelarbete för samtliga. Utredningen betonar att skyldigheten för resebyråer och reseearrangörer att samla in och överföra PNR uppgifter inte bör ske för svensk del innan kommissionens översyn 2020. Eftersom Sverige har åtagit sig att utvidga ansvaret till även resebyråer och researrangörer - precis som många andra EU-länder - är det verkligen positivt att utredningens förslag trots detta föreslår att avvakta med utvidgningen innan man kan göra en bättre bedömning hur det ska fungera i praktiken. SRF är som remiss-instans inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet innan den 1 oktober och kommer att stödja utredningens förslag.

IATA-RELATERADE FRÅGOR
I början av juli ägde den stora PAPGJC (Passenger Agency Programme Global Joint Council) - konferensen rum med företrädare för IATA, agenter, flygbolag och GDS:er. Här diskuterades New Gen ISS som är den nya ackrediteringsmodellen som IATA tagit fram och ska implementera fullt ut i mars 2018. Reseföreningarna med den europeiska paraplyorganisationen ECTAA och WTAAA i spetsen har framfört sitt missnöje med flera delar av de föreslagna lösningarna, bl.a. ifrågasätts legaliteten rörande införandet av Easy Pay och RHC (Remittance Holding Capacity), kredittaket som föreslås införas för ackreditering. IATA kommer oavsett kritiken att köra testpiloter och för svensk del innebär det att Easy Pay-piloter introduceras i september och standardackrediterings-piloter och separata RHC-piloter körs i november 2017. Läs mer på hemsidan här.
Under samma konferens togs kravet på agenters anpassning till PCI DSS upp. Det kunde konstateras att det var ett svårt och brett område men att det är en nödvändighet för alla i hela leverantörsresekedjan (inklusive flygbolag) att anpassa sig till PCI då det är en direkt följd av de tuffare krav som ställs i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i maj 2018, se SRF:s riktlinjer här. Det konstaterades vidare på konferensen att de flesta agenter bör kunna göra en s.k. self assessment vilket enligt experter skulle kunna genomföras på sex månader då de flesta agenter torde falla in under Level 4. Läs mer i PCI DSS Q&A. De europeiska reseföreningarna tittar på om det är möjligt att ta fram en standard för hela resesektorn för att underlätta processerna för resebyråer och researrangörer. IATA ska också ta fram en ”road map”. Datumet för PCI DSS' efterlevnad för agenter kvarstår oförändrat 1 mars 2018.
Vidare föreslog IATA Fee Increase Proposal innebärandes följande: Avgiften för agenter med en omsättning på
>200.000 EUR föreslås oförändrad = 200 CHF
<200.000 – 2.000.000 EUR = 375 CHF <2.000.000 – = ökar till 500 CHF
Multi country accreditation fee = 48.000 CHF för huvudbolaget
ECTAA påpekade att en ökning med största sannolikhet leder till att många agenter söker andra samarbetspartners då IATAs direkta och indirekta kostnader för ackreditering ökat markant under de senaste åren och att kraven på tätare betalningar inte gör IATAs nya lösningar attraktivare för agenterna.
Nya guidelines rörande credit card chargeback
Som bekant har en arbetsgrupp tillsatts i syfte att minska antalet ADM:er. Det saknas ofta en tydlig beskrivning kring orsakerna till ADM:erna och i ett försök att förbättra processen har dessa guidelines tagits fram Credit Card Chargeback Guidelines.

FLYGBOLAG; BOKNING VIA GDS
Fler flygbolag följer som bekant LH:s initiativ med att straffa bokningar i GDS:er med högre kostnader, senast ut är Iberia och BA. Används andra plattformar, t.ex. NDC och One Order, kommer någon extra avgift inte att tas ut, åtminstone inte för närvarande. ECTAA och även SRF kritiserar förfarandet i flera instanser inom EU, både utifrån perspektivet att detta strider mot konkurrensreglerna inom EU och står i strid med dataskyddsreglerna.
ECTAA:s press release kan läsas här.

NY EU-DOM SOM FASTSTÄLLER HUR FLYGBOLAGENS PRISER SKA SPECIFICERAS
Nu i juli kom förhandsbeskedet från EU domstolen om hur man ska tolka art 23 (1) i EU förordning 1008/2008 och beskedet från domstolen är att det inte är tillåtet att bunta ihop priserna som avses i b-d med a) passagerarpriset (air fares) utan de som är angivna under b) – d) ska anges separat.
Läs mer på hemsidan här.

BREXIT
Diskussionerna i EU om hur Storbritanniens utträde ur EU har påbörjats. Initialt koncentreras diskussionerna på själva utträdet innan förhandlingar om framtida handelsvillkor och annat avhandlas. Brexit kommer med största sannolikhet ha en stor påverkan på rese- och turistindustrin i hela Europa och flera organisationer har publicerat rapporter om vilken inverkan Brexit får inom hela sektorn. Den 11 juli hölls ett möte i EU just om flygets påverkan och där deltog intressenter från flygplatser, flygbolag, flygleverantörer och researrangörer och där man framhöll att flygindustrin måste prioriteras eftersom det inte finns några regler att förhålla sig till efter utträdet.

Ha en fortsatt bra sommar!

SRF 2017-08-03

transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2018-03-20
Dom om marknadsföring
I fredags meddelade Patent- och marknadsdomtolen sitt domsl ...

 2018-03-20
IATA:s New Gen ISS lanserat
Igår den 19 mars lanserades New Gen ISS i Sverige

 2018-02-11
EU-domstolen fäller Tyskland
för felaktig tillämpning av VMB-reglerna

 2018-02-11
TOMS-utredningen
eller utredningen om marginalbeskattningen (VMB) av resetjä ...

 2018-02-07
Resebyråernas försäljning 2017
ökade med cirka 5 %

 2018-02-07
Grekisk skatt på övernattningar
Gäller från 1 januari 2018.

 2018-02-02
Information om GDPR från EU
EU-kommissionen har nyligen släppt information om de nya re ...

 2018-01-26
Krav på ökat skydd vid flygbolagskonkurser
EU:s resebyråföreningar har haft möte med EU-kommissionären ...

2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp