2019-04-23 10:30-16:30

SRF är med på möte i Bryssel där bl.a. kommande lagstiftning inom EU tas upp. Vi diskuterar också implementering av paketreselagstiftningen och vad som inte fungerar tillfredsställande i EU-länderna.