Hem / På gång

På gång

2018-10-31

SRF är delägare i TRAC tillsammans med bl.a. SJ, SAS, TUI, Ving, Amadeus och ERV m.fl. TRAC är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning för resekonsulter, läs mer under TRAC-menyn på hemsidan. Under styrelsemötet diskuteras t.ex. behovet av arbetskraft kontra antal utbildningsplatser och LIA mm....

2018-10-26

Den 26 oktober deltar SRF i ett Skandinaviskt SAS-möte i Köpenhamn för att diskutera branschgemensamma frågor. Hör av dig om det är något du vill att vi ska ta upp!...

2018-10-11

Diskussioner pågår inom EU kring nya momsregler och myndighetspersoner från EU-länderna ska träffas för att komma överens om hur moms ska debiteras bl.a. i förhållande till var en tjänst eller vara köps i förhållande till försäljning över internet. Inför EU-mötet senare i oktober, träffar SRF...

2018-10-11

På Air Matters Committee inom ECTAA träffas de europeiska reseföreningarna och diskuterar aktuella flyg- och IATA-relaterade frågor samt hur dessa bör bemötas och hanteras. Hör av dig till SRF om det är något du tycker ska tas upp!  ...

2018-10-04 09:00 - 16:00

Den 1 augusti trädde de nya EU-lagarna i kraft i Sverige. SRF har fått många frågor och under hösten håller vi tre heldagsseminarier runt om i Sverige med fokus på lagarnas innehåll och tillämpning. Den 4 oktober när vi är i Stockholm kommer vi även...

2018-10-01

På Legal committee inom ECTAA träffas de europeiska reseföreningarna och diskuterar aktuella legala branschfrågor samt hur dessa bör bemötas och hanteras. SRF är med och på agendan denna gång står bl.a, införandet av de nya paketresereglerna runt om i Europa, PNR, IDD mm. Hör av dig till...