2018-10-31

SRF är delägare i TRAC tillsammans med bl.a. SJ, SAS, TUI, Ving, Amadeus och ERV m.fl. TRAC är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning för resekonsulter, läs mer under TRAC-menyn på hemsidan.

Under styrelsemötet diskuteras t.ex. behovet av arbetskraft kontra antal utbildningsplatser och LIA mm.