2018-10-11

Diskussioner pågår inom EU kring nya momsregler och myndighetspersoner från EU-länderna ska träffas för att komma överens om hur moms ska debiteras bl.a. i förhållande till var en tjänst eller vara köps i förhållande till försäljning över internet. Inför EU-mötet senare i oktober, träffar SRF de svenska representanter från Finansdepartementet för att berätta hur de framtida momsreglerna bör utformas för resebranschens räkning.