2018-10-11

På Air Matters Committee inom ECTAA träffas de europeiska reseföreningarna och diskuterar aktuella flyg- och IATA-relaterade frågor samt hur dessa bör bemötas och hanteras.

Hör av dig till SRF om det är något du tycker ska tas upp!