2018-10-31

SRF kommer att delta i ECTA- mötet i Bryssel den 31 oktober i Destination, Incoming Tourism & Sustainability Committee.  Där diskuteras bl a bokningstrender och hållbarhetsfrågor som är viktiga för branschen.

Hör av dig om det är något du vill att vi ska ta upp!