2018-10-04 09:00 - 16:00

Den 1 augusti trädde de nya EU-lagarna i kraft i Sverige. SRF har fått många frågor och under hösten håller vi tre heldagsseminarier runt om i Sverige med fokus på lagarnas innehåll och tillämpning. Den 4 oktober när vi är i Stockholm kommer vi även att köra seminariet via webben för dem som inte har möjlighet att vara med på plats. Det är vårt pilot-webbseminarium så vi hoppas att tekniken ska fungera utan problem!

Föreläsare: Anna Lennhammer, SRF och Jonas Thyberg, Advokat

Upplägg
Förmiddag kl. 9-12
Anna och Jonas informerar om de nya lagarna.

Eftermiddag kl. 13-16
Frågor och praktisk tillämpning som rör de nya reglerna, men även andra aktuella ämnen som GDPR och IATA mm och är av övergripande intresse för alla tas upp.

Det är fritt fram att delta hela dagen eller endast för- respektive eftermiddag.

Datum: 4 oktober

Var? 
SRF:s kansli, Sturegatan 11, Stockholm
Anmälan senast 20 september, meddela i anmälan om ni önskar vara med via webb eller på plats.

Maila gärna frågor i förväg till info@srf-org.se

Pris
SRF-medlemmar: Gratis
Icke medlem: 1 000 kr + moms / halvdag
För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier i samband med er anmälan.

ANMÄLAN skickas till info@srf-org.se

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminarierna ska genomföras, senast en vecka innan lämnas besked om ev. inställt seminiarium.