2018-10-01

På Legal committee inom ECTAA träffas de europeiska reseföreningarna och diskuterar aktuella legala branschfrågor samt hur dessa bör bemötas och hanteras.

SRF är med och på agendan denna gång står bl.a, införandet av de nya paketresereglerna runt om i Europa, PNR, IDD mm.

Hör av dig till SRF om det är något du tycker ska tas upp!