Hem / Bli medlem

Bli medlem i SRF – Svenska Resebranschföreningen

Förening för resebyråer och researrangörer.

Som medlem i SRF – Svenska Resebranschföreningen är du med och påverkar resebranschens utveckling och framtid. Genom SRF får du professionell rådgivning och tillgång till ett stort nätverk. Att bli medlem i SRF är en kvalitetsstämpel för reseföretagen. SRF ingår i den europeiska resebranschorganisationen ECTAA.

Läs mer här om alla förmåner som medlem i SRF

Ansökningsblankett medlemskap

Här laddar du ner blankett för ansökan om medlemskap i SRF

Till ansökan ska i förekommande fall följande handlingar bifogas:

  •  Registreringsbevis
  •  Senast reviderade årsredovisning. Om den senast reviderade årsredovisningen är äldre än sex månader ska även balans- och resultatrapport för perioden därefter bifogas.
  •  Budget för året efter det år då ansökan inkommer till föreningen.
  • Intyg från Kammarkollegiet eller motsvarande bevis om ställd garanti.
  • Verksamhetsförsäkring (även kallad företagsförsäkring)

Skicka din ansökan till oss via mail till info@srf-org.se eller posta den till:

SRF
Box 5501
114 85 Stockholm