Hem / Bli medlem

Bli medlem

Här laddar du ner blankett för ansökan om medlemskap i SRF

Till ansökan ska i förekommande fall följande handlingar bifogas:

  •  Registreringsbevis
  •  Senast reviderade årsredovisning. Om den senast reviderade årsredovisningen är äldre än sex månader ska även balans- och resultatrapport för perioden därefter bifogas.
  •  Budget för året efter det år då ansökan inkommer till föreningen.
  • Intyg från Kammarkollegiet eller motsvarande bevis om ställd garanti.

Skicka din ansökan till oss via mail till info@srf-org.se eller posta den till:

SRF
Box 55545
102 04 STOCKHOLM