Hem / Fakta & juridik / Statistik

Statistik

Marknadens storlek för resebyråer och researrangörer

SRF har sedan ett flertal år sammanställt uppgifter om den svenska resemarknadens omsättning. Statistiken baseras på information från reseföretagens årsredovisningar och ger en ungefärlig bild av marknadens storlek. Fjolårets statistik publiceras under hösten.

Här nedan kan du ladda ner statistik för Marknadens storlek

Försäljningsstatistik

Fram till 2019 har SRF publicerat försäljningsstatistik av resetjänster som sker via landets resebyråer. I statistiken ingår såväl egen som förmedlad försäljning och baseras på ett urval av resebyråer. Vidare representerar det insamlade materialet cirka 2/3 av den totala affärsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per produktgrupp är densamma för samtliga resebyråer som ingår i urvalet.

Här nedan kan du ladda ner FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FÖR RESEBYRÅER