Hem / Fakta & juridik / Tips om utbildning, kurser, omskolning

Tips om utbildning, kurser, omskolning

Här hittar du inspiration, idéer och förslag om kurser, utbildningar och alternativa karriärer.

GDS och IATA-certifiering, i regi av TEC, Travel Education Centre 

TEC erbjuder en kort Yrkeshögskolekurs med fokus på bokningssystem och IATA-utbildning. Kursen är på distans och beräknas starta 11 mars 2024. Studierna är gratis och sker tillsammans med de som går utbildningen till TRAC turism- och resekonsult.

Ansökningsperiod: 10 november 2023 – 30 februari 2024
Planerad studieperiod: 11 mars – 14 juni 2024

Information samt anmälan görs på TEC:s hemsidan

För mer information, kontakta utbildningsledare Lotta Sand: lotta.sand@tec.se

Introduktionskurs Amadeus Essential 1, i regi av YA Akademin AB – INSTÄLLD på grund av för få anmälningar

YA Akademin, i samarbete med SRF, erbjuder en grundkurs i Amadeus till nya kollegor i resebranschen. Utbildningen genomförs under ledning av YH Akademins utbildare. Kursen är en ledarledd distanskurs och motsvarar ca 50% studietakt, samt självstudier under en två veckors period. Kursen är endast öppen för de som redan arbetar eller kommer att påbörja sin anställning hos SRF:s medlemsföretag.

 • Kursperiod: 22 januari – 2 februari 2024
 • Pris: 7000 kr /deltagare exkl moms
 • Mer information samt anmälan via detta FORMULÄR
 • Deadline för anmälan är senast 7 december
 • Varje grupp består av minimi 12 personer och max 16 personer. Det går att byta ut deltagare innan kursen startar.

För frågor, kontakta Nahed Alwani: nahed.alwani@ya.se

Connect By School – ett nätverk för studerande och näringsliv

SRF samarbetar med Connect By School som är ett rikstäckande nätverk för gymnasister, studenter på yrkeshögskolor samt universitet för matchning mot näringslivet. Arbetsgivare kan på så sätt fånga upp kompetens redan under studietiden genom praktikplatser och arbetstillfällen för att senare enkelt och effektivt hitta rätt person till rätt tjänst. Genom Connect By School matchar företaget och den studerande inom er bransch eller verksamhet.

Registrera ert företagskonto gratis och ni erhåller följande:
– Ert företag blir synligt gentemot Sveriges studerande.
– Ni kan knyta till er de bästa talangerna i ett tidigt skede.
– Erbjuda praktikplatser och jobb.
– Stärk företagets talent brand/employer branding.

Utöver detta får SRF-medlemmar också förmånliga priser för att marknadsföra lediga tjänster – endast 800 kr per platsannons.

Läs mer på www.connectbyschool.com och i detta dokument
För frågor vänder du dig till Pernilla Strömberg på telefonnummer 070 556 69 64 eller maila: info@connectbyschool.com

YH-flex, i regi av TEC, Travel Education Centre och Yrkesakademin

YH-flex vänder sig till dig som redan har kunskaper och yrkeserfarenhet som motsvarar ca 50% av innehållet i ett Yrkeshögskoleprogram. Du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper och kan därför hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
men ändå nå full examen.
TEC erbjuder YH-flex inom programmen:
– TRAC turism- och resekonsult
– Project manager meetings and events
– Management inom hotell och besöksnäring

Mer information finns på hemsidan

Yrkesakademin erbjuder YH-flex inom ett flertal yrkesprogram:
Mer information på hemsidan

Enstaka kurser / ”kurs på tom plats”, på distans, i regi av YrkesAkademin

”Kurs på tom plats” är en möjlighet för externa studerande att delta i en delkurs i Yrkeshögskoleprogrammet ”TRAC Turism- och Resekonsult”. Vi erbjuder möjligheten att kostnadsfritt läsa kurser på mellan 2 – 6 veckor. Endast kostnad för litteratur kan tillkomma. Kurserna är nätbaserade. Ibland kan en fysisk träff förekomma i respektive studieort.

För frågor, kontakta turismutbildningar@ya.se
Mer information finns i detta Produktblad

Får man studera när man korttidsarbetar?
Enligt Tillväxtverket gäller följande för kompetensutveckling under permitteringsperioden:

 • Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid.
 • De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet.
 • Möjligheten finns att t.ex. anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering.
  Almega förtydligar:
 • Om arbetsgivaren ordnar en kurs på permitterad tid så måste ett lokalt avtal skrivas om man har en fackklubb, annars måste ett nytt avtal göras med Unionen.
 • Om medarbetare själva väljer att gå en utbildning under permitterad tid behöver inga särskilda avtal göras.
 • Dock skall man som anställd komma ihåg att det är arbetsgivaren som förfogar över arbetstiden.

IATA  eLearning – Travel and Tourism courses

IATA:s rese- och turismutbildningar är utformad för att ge dig färdigheter och kunskap och förbättra karriärmöjligheter i branschen. Från att etablera resebyrån till att driva den, varje kurs ger dig en IATA -kvalifikation, internationellt erkänd av resebranschen. Kurserna är tillgängliga i olika format: klassrum, virtuellt klassrum, in-house (hos kunden) utbildning eller självstudier. Det finns även möjlighet att anordna ”on-demand” utbildningar för resebyråer i utbildningscentret hos IATA i Stockholm.

SRF-medlemmar får 10% rabatt. Skicka ett e-postmeddelande till Ioannis Mavroeidis: mavroeidii@iata.org för att få rabattkod. Läs mer om kurserna HÄR.