transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Medlemsavgifter

Avgifter 2017Avgifterna till föreningen (medlemsavgifter) och till serviceaktiebolaget (serviceavgifter) fastställs årligen av föreningsstämman. För år 2017 är den lägsta sammanlagda avgiften 9 000 kr (medlemsavgift 3 000 + serviceavgift 6 000).


MedlemsavgifterMedlemsavgifterna betalas till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ("föreningen").
Enskilda medlemmar3 000:-
Gruppmedlemmar (se nedan)2 000:-

Medlemsavgifterna är inte skattemässigt avdragsgilla för medlemmarna. Ingen moms tillkommer.ServiceavgifterServiceavgifterna som betalas till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB, är baserade på medlemsföretagens försäljning/affärsvolym*

Affärsvolym Avgifter 2017
till och med 100 mkr Enskilda medlemmar 6 000:- / Gruppmedlemmar 3 000:-
överstigande 100 mkr 0,014% av affärsvolym mellan 100 och 2 000 mkr
till högst 2 000 mkr

Serviceavgifterna är skattemässigt avdragsgilla för det betalande företaget. Moms tillkommer.GruppmedlemskapUnder årsstämman 2017 beslutades gruppmedlemskap att tas bort. För tidigare gruppmedlemmar bibehålls dock samma rabatter som framgår ovan för 2017.KoncernföretagOm flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem. Serviceavgiften beräknas på reseföretagens sammanlagda försäljning.

*För definition av försäljning/affärsvolym se Riktlinjer för redovisning.Associerade medlemmarAssocierade medlemmar betalar 4 000 kr i medlemsavgift.
Avgiften är inte avdragsgill. Ingen moms tillkommer.

SRF 2014-01-22
Rev. 2016-04-22
Senast reviderad 2017-04-10
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp