Hem / Bli medlem / Årsavgift

Årsavgift

Årsavgiften för ordinarie- och provmedlemskap i SRF är fördelad på medlemsavgift och serviceavgift som fastställs på årsstämma eller extra föreningsstämma. För 2023 är den lägsta sammanlagda avgiften 11 900 kr + moms, vilket är en återgång till den avgift som gällde innan pandemin 2019.

Årsavgiften för associerat medlemskap i SRF är även den fördelad på medlemsavgift och serviceavgift. För 2023 är avgiften densamma som ovan.
– Medlemsavgift: 6 500 kr – ej momsbelagd
– Serviceavgift: 5 400 kr + moms
Dessa avgifter gäller för samtliga företag som är berättigade till ett associerat medlemskap.

Läs mer om medlemskapen HÄR.

Medlemsavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Medlemsavgift på 6 500:- betalas till Svenska Resebranschföreningen. Denna avgift är inte momsbelagd.

Serviceavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Serviceavgiften som betalas till Svenska resebyråföreningens Service AB finansierar SRF:s dagliga verksamhet på kansliet för att vi ska kunna tillhandahålla information och service.

Serviceavgiften är baserad på omsättningen enligt medlemsföretagets årsredovisning. Med tanke på pandemiåren är det år 2019 som ligger till underlag för avgiften 2023. Företag som 2019 omsatte upp till 100 miljoner SEK betalar grundserviceavgiften på 5 400 SEK. Företag som 2019 omsatte mer än 100 miljoner SEK betalar grundserviceavgiften på 5 400 SEK + 0,070 % av bruttoresultatet (se tabell nedan). Moms tillkommer. 

Om flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem och serviceavgiften för dessa beräknas på reseföretagens sammanlagda försäljning.

Affärsvolym (baserat på 2019-års omstättning)
Serviceavgift 2023
Omsättning upp till 100 miljoner SEK
SEK 5 400
Omsättning 100 miljoner upp till 2 miljarder SEK *
SEK 0,070% av bruttoresultat