Hem / Bli medlem / Årsavgift

Årsavgift

Årsavgiften för ordinarie- och provmedlemskap i SRF är fördelad på medlemsavgift och serviceavgift som fastställs på årsstämma eller extra föreningsstämma. För 2022 är den lägsta sammanlagda avgiften 7 000 kr + moms, vilket är oförändrat från 2021.

Årsavgiften för associerat medlemskap i SRF är även den fördelad på medlemsavgift och serviceavgift. För 2022 är avgiften 10 000 kr + moms.
– Medlemsavgift: 4 600 kr – ej momsbelagd
– Serviceavgift: 5 400 kr + moms
Dessa avgifter gäller för samtliga företag som är berättigade till ett associerat medlemskap.

Läs mer om medlemskapen HÄR.

Medlemsavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Medlemsavgift på 4 600:- betalas till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen. Denna avgift är inte momsbelagd.

Serviceavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Serviceavgiften som betalas till Svenska resebyråföreningens Service AB finansierar SRF:s dagliga verksamhet på kansliet för att vi ska kunna tillhandahålla information och service.

Serviceavgiften är baserad på omsättningen enligt medlemsföretagets senaste årsredovisning. Företag som omsätter upp till 100 miljoner SEK betalar grundserviceavgiften på 2 400 SEK. Företag som omsätter mer än 100 miljoner SEK betalar grundserviceavgiften på 2 400 SEK + 0,031 % av bruttoresultatet (se tabell nedan). Moms tillkommer. 

Om flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem och serviceavgiften för dessa beräknas på reseföretagens sammanlagda försäljning.

Affärsvolym
Serviceavgift 2022
Omsättning upp till 100 miljoner SEK
$2 400 SEK
Omsättning 100 miljoner upp till 2 miljarder SEK *
$0,031% av bruttoresultat