Hem / Bli medlem / Årsavgift

Årsavgift

Årsavgiften för ordinarie- och provmedlemskap i SRF är fördelad på medlemsavgift och serviceavgift som fastställs på årsstämma eller extra föreningsstämma. För 2024 är den lägsta sammanlagda avgiften 13 900 kr + moms.

Årsavgiften för associerat medlemskap i SRF är även den fördelad på medlemsavgift och serviceavgift. För 2024 är avgiften densamma som ovan.
– Medlemsavgift: 7 500 kr – ej momsbelagd
– Serviceavgift: 6 400 kr + moms
Dessa avgifter gäller för samtliga företag som är berättigade till ett associerat medlemskap.

Läs mer om medlemskapen HÄR.

Medlemsavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Medlemsavgift på 7 500:- betalas till Svenska Resebranschföreningen. Denna avgift är inte momsbelagd.

Serviceavgift, ordinarie- & provmedlemskap

Serviceavgiften som betalas till Svenska Resebyråföreningens Service AB finansierar SRF:s dagliga verksamhet på kansliet för att vi ska kunna tillhandahålla information och service.

Serviceavgiften är baserad på bruttoresultat respektive affärsvolym enligt medlemsföretagets årsredovisning. Omsättningen för 2022 används för fastställande av gränserna för vilken avgift som medlemmarna betalar 2024.

Resebyråer som omsätter upp till 50 miljoner och researrangörer som omsätter upp till 70 miljoner betalar grundserviceavgiften på 6 400 SEK. Företag som omsätter mer betalar grundserviceavgiften på 6 400 SEK + 0,07 % av bruttoresultatet (se tabell nedan). Moms tillkommer.

Om flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem och serviceavgiften för dessa beräknas på reseföretagens sammanlagda försäljning.

Affärsvolym (baserat på 2022-års omstättning)
Serviceavgift 2024
Bruttoresultat 2022 upp till 50 miljoner för resebyråer och 70 miljoner för arrangörer
SEK 6 400
Bruttoresultat 2022 från 50/70 miljoner och upp till 2 miljarder i affärsvolym *
SEK 0,070% av bruttoresultat