Hem / Bli medlem / Antagningskriterier

Antagningskriterier

Svenska företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet kan ansöka om medlemskap.

Om flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem. 

Verksamheten ska ha pågått i minst ett år, kunna presentera en första årsredovisning och redovisa goda ekonomiska förhållanden/resurser. Företaget ska ha ställt de lagstadgade garantier som krävs för branschen samt ha tecknat en verksamhetsförsäkring.

Provmedlemskap

Svenska företag som inte uppfyller någon av ovanstående ansökningskrav kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap. Provmedlem ska på samma sätt som fullvärdig medlem följa SRF:s stadgar och övriga regler som föreningen uppställer. En provmedlem får inte använda sig av SRF:s logotyp eller på annat sätt uppge eller marknadsföra sig som SRF-medlem och har inte heller rösträtt i samband med t.ex. årsmöte. Om provmedlemmen inte följer stadgarna eller andra regler, har SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta provmedlemskapet.

Som provmedlem får företaget tillgång till SRF:s medlemsförmåner. Provmedlem betalar medlemsavgifter till SRF enligt samma regler som fullvärdiga medlemmar. När samtliga antagningskriterier är uppfyllda övergår provmedlemskapet till ett fullvärdigt medlemskap.

Associerat medlemskap

En svensk organisation som bedriver annan verksamhet inom rese- eller turismområdet än arrangörs- eller resebyråverksamhet kan efter prövning av styrelsen antas som associerad medlem.

Även utländska turistbyråer, resebyråer och researrangörer kan efter prövning av styrelsen antas som associerade medlemmar.

Styrelsen fastställer årligen medlemsavgiften för associerade medlemmar. En associerad medlem äger inte rösträtt men får ta del av SRF:s medlemsförmåner, såsom tillgång till medlemssidorna på www.srf-org.se, delta i seminarier, webbinarier och fysiska medlemsträffar etc. Utöver detta ges möjlighet för medlem att marknadsföra sina egna workshops, events och studieresor på SRF:s hemsida och i nyhetsbrev.

In English: Associate membership

A Swedish organization or association that conducts activities in the travel or tourism area, which is not defined as a travel agent or a tour operator, can apply for associate membership. The application must be examined and approved by the SRF board.

Association of national tourist offices and representatives, foreign travel agencies and tour operators can also be accepted as associate members after examination by the board.

The SRF board decides, on annually basis, the membership fee for associate members. An associate member does not have voting rights but may take part in SRF’s member benefits, such as access to the member pages at www.srf-org.se, participate in seminars, webinars and physical member meetings, etc. In addition to this, members are given the opportunity to market their own workshops, events and study trips on SRF’s website and in our newsletter.

Stadgar

Läs gärna igenom SRF:s stadgar, där det står mer om medlemskapet och vilka skyldigheter man har som medlem.