Hem / Bli medlem / Förmånliga försäkringar

Försäkringar

Verksamhetsförsäkring

SRF:s Verksamhetsförsäkring är en gruppförsäkring framtagen exklusivt för SRF:s medlemmar i samarbete med Söderberg & Partners. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Omfattning
Till skillnad från andra verksamhetsförsäkringar på marknaden, har denna försäkring  kompletterats med ansvar för ren förmögenhetsskada, exempelvis om reseföretaget missat att beställa hotellrum med påföljd att kunden får extrakostnader.

Teckning
Försäkringen tecknas genom Söderberg & Partners, som också administrerar försäkringen och svarar för kontakterna med försäkringsgivaren. Försäkringen kan endast tecknas av SRF-medlemmar. Upphör medlemskapet i föreningen, upphör också förutsättningarna för anslutning till verksamhetsförsäkringen.

Frågor och kontakt
För frågor om försäkringen samt skicka offertansökan, kontakta Mikael Henningsson hos Söderberg & Partners.

08 - 451 50 00
MER INFORMATION om Verksamhetsförsäkringen KAN HÄMTAS UPP HÄR:

Utvidgad ansvarsförsäkring

Observera att Gouda har beslutat att försäkringen fortsättningsvis kommer att innehålla ett undantag för skador orsakade av coronaviruset.

Försäkringsgivare är Gouda Reseförsäkring, en del av Gjensidige. Försäkringspremien skiljer sig beroende på vilken omfattning man väljer. Det finns tre olika försäkringspaket: Bas, Standard och Plus. Försäkringen innefattar även ansvarsförsäkring enligt IDD. En förutsättning för att man ska få teckna försäkringen är att reseföretaget även säljer Goudas övriga reseförsäkringar samt har tecknat sin egen tjänstereseförsäkring hos företaget.
Minimipremien uppgår f.n. till 5 000 kr för ett helt år (2021). För att kunna teckna denna försäkring krävs dock att reseföretaget lägger övriga försäkringar, med undantag för verksamhetsförsäkring, hos Gouda.

Försäkringen kan tecknas direkt hos Gouda. Om du har frågor om försäkringen eller vill teckna försäkring, maila till info@gouda.se

INFORMATION om Goudas utvidgade ansvarsförsäkring hittas HÄR:

Resegarantiförsäkring

Vector Nordic AB är resebranschens egen försäkringsverksamhet för reserelaterade garantier. Vector bildades av SRF 2017 och ägs nu av ett sjuttiotal företag inom resebranschen.

Som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB kan Vector förse reseföretag i Norden med säkerheter för de lagstadgade resegarantierna till Kammarkolleiet till rimliga premier utan uppläggningsavgifter och så långt möjligt utan krav på motsäkerheter. Vector ställer även andra säkerheter än de till Kammarkollegiet.

Har du behov av hjälp med säkerheter för dina resegarantier och/eller andra garantier, kontakta Vector Nordic på: