Hem / Bli medlem / Förmånliga försäkringar

Försäkringar

Verksamhetsförsäkring

SRF:s Verksamhetsförsäkring är en gruppförsäkring framtagen exklusivt för SRF:s medlemmar i samarbete med Söderberg & Partners. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Omfattning
Till skillnad från andra verksamhetsförsäkringar på marknaden, har denna försäkring  kompletterats med ansvar för ren förmögenhetsskada, exempelvis om reseföretaget missat att beställa hotellrum med påföljd att kunden får extrakostnader.

Teckning
Försäkringen tecknas genom Söderberg & Partners, som också administrerar försäkringen och svarar för kontakterna med försäkringsgivaren. Försäkringen kan endast tecknas av SRF-medlemmar. Upphör medlemskapet i föreningen, upphör också förutsättningarna för anslutning till verksamhetsförsäkringen.

Frågor och kontakt
För frågor om försäkringen samt skicka offertansökan, kontakta Mikael Henningsson hos Söderberg & Partners.

08 - 451 50 00
MER INFORMATION om Verksamhetsförsäkringen KAN HÄMTAS UPP HÄR:

Utvidgad ansvarsförsäkring

2020-09-11: ERV har meddelat sina befintliga kunder att de inte kommer att fortsätta sälja denna försäkringsprodukt det kommande försäkringsår (2021) och befintliga försäkringar upphör 2020-12-31.

SRF erbjuder sina medlemmar att teckna en utvidgad ansvarsförsäkring. Den utvidgade ansvarsförsäkringen täcker ansvar för fel och brister enligt paketreselagen. Försäkringen kompletterar företagets verksamhetsförsäkring samt täcker ansvar för brister och fel före och efter avresan, t.ex. för fel som orsakats av konkurs hos en underleverantör (exempelvis ett flygbolag), förseningar som medfört att resan blivit kortare än avtalat, inställda föreställningar eller fotbollsmatcher, underlåtenhet att informera om pass- och visumbestämmelser etc.

Försäkringen erbjuds i samarbete med ERV/Europæiske Rejseforsikring och Gouda.

Försäkringsgivare är Europæiske Rejseforsikring A/S i Danmark. Försäkringspremien skiljer sig beroende på omfattning och vilken självrisknivå man väljer.
OBS: På grund av rådande corona-epidemi har ERV tillsvidare stoppat nyteckning av ansvarsförsäkringen.
OBS: Ny information från ERV 2020-01-15, angående huruvida Norwegian täcks av försäkringen:

För den svenska marknaden kommer den utökade ansvarsförsäkring att fortsättningsvis inkludera Norwegian, utan tidsbegränsning. Observera dock att enligt ERV:s uppdaterade villkor har försäkringsbolaget möjlighet att sätta bolag på en s.k. ”undantagslista”, dvs. exkludera bolag från försäkringens omfattning. Detta kan ske löpande under avtalsperioden, med 14 dagars framförhållning.

På den danska marknaden omfattas Norwegian tillsvidare fram till 31 mars 2020. Vi avvaktar ny information om vad som gäller därefter.

Minimipremien uppgår f.n. till 5 800 kr för ett helt år. Försäkringen kan tecknas via den svenska försäkringsmäklaren, Söderberg & Partners. Ansökan sker genom att formuläret fylls i och skickas till: mikael.henningsson@soderbergpartners.se

Utbetalningar från försäkringsbolaget med anledning av corona:
Som alla försäkringar så finns det begränsningar i den utvidgade ansvarsförsäkringen, bl.a. finns det ett tak på 26 mkr för skador före avresa. Enligt villkoren ska i de fall försäkringen slår i taket, en proportionell fördelning göras mellan försäkringstagarna. Eftersom det inte är möjligt att avgöra den totala storleken på skadorna under ett år, kommer därför utbetalningar från ERV inte att göras förrän efter årsskiftet.

INFORMATION om ERV:s utvidgade reseförsäkring hittas HÄR:

Observera att Gouda har beslutat att försäkringen fortsättningsvis kommer att innehålla ett undantag för skador orsakade av coronaviruset.

Försäkringsgivare är Gouda Reseförsäkring, en del av Gjensidige. Försäkringspremien skiljer sig beroende på vilken omfattning man väljer. Det finns tre olika försäkringspaket: Bas, Standard och Plus. Försäkringen innefattar även ansvarsförsäkring enligt IDD. En förutsättning för att man ska få teckna försäkringen är att reseföretaget även säljer Goudas övriga reseförsäkringar samt har tecknat sin egen tjänstereseförsäkring hos företaget.
Minimipremien uppgår f.n. till 7 500 kr för ett helt år. För att kunna teckna denna försäkring krävs dock att reseföretaget lägger övriga försäkringar, med undantag för verksamhetsförsäkring, hos Gouda.

Försäkringen kan tecknas direkt hos Gouda. Om du har frågor om försäkringen eller vill teckna försäkring, maila till info@gouda.se

INFORMATION om Goudas utvidgade reseförsäkring hittas HÄR:

Resegarantiförsäkring

Vector Nordic AB är resebranschens egen försäkringsverksamhet för reserelaterade garantier. Vector bildades av SRF 2017 och ägs nu av ett sjuttiotal företag inom resebranschen.

Som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB kan Vector förse reseföretag i Norden med säkerheter för de lagstadgade resegarantierna till Kammarkolleiet till rimliga premier utan uppläggningsavgifter och så långt möjligt utan krav på motsäkerheter. Vector ställer även andra säkerheter än de till Kammarkollegiet.

Har du behov av hjälp med säkerheter för dina resegarantier och/eller andra garantier, kontakta Vector Nordic på: