Hem / Bli medlem / Förmånliga försäkringar

Försäkringar

Verksamhetsförsäkring

SRF:s Verksamhetsförsäkring är en gruppförsäkring framtagen exklusivt för SRF:s medlemmar i samarbete med Söderberg & Partners. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Omfattning
Till skillnad från andra verksamhetsförsäkringar på marknaden, har denna försäkring  kompletterats med ansvar för ren förmögenhetsskada, exempelvis om reseföretaget missat att beställa hotellrum med påföljd att kunden får extrakostnader.

Teckning
Försäkringen tecknas genom Söderberg & Partners, som också administrerar försäkringen och svarar för kontakterna med försäkringsgivaren. Försäkringen kan endast tecknas av SRF-medlemmar. Upphör medlemskapet i föreningen, upphör också förutsättningarna för anslutning till verksamhetsförsäkringen.

Frågor och kontakt
För frågor om försäkringen samt skicka offertansökan, kontakta Mikael Henningsson hos Söderberg & Partners.

08 - 451 50 00
MER INFORMATION om Verksamhetsförsäkring KAN HÄMTAS UPP VIA NEDAN

Utvidgad ansvarsförsäkring

I samarbete med Europæiske Rejseforsikring, Danmark, erbjuder SRF sina medlemmar en försäkring som täcker ansvar för fel och brister enligt paketreselagen. Försäkringen kompletterar den verksamhetsförsäkring som medlemmarna kan teckna hos If och täcker ansvar för brister och fel både före och efter avresan, som orsakats av konkurs hos en underleverantör (exempelvis ett flygbolag), förseningar som medfört att resan blivit kortare än avtalat, inställda föreställningar, underlåtenhet att informera om pass- och visumbestämmelser etc.

Försäkringsgivare är Europæiske Rejseforsikring A/S i Danmark. Försäkringspremien skiljer sig beroende på omfattning och vilken självrisknivå man väljer.

Minimipremien uppgår f.n. till 5 800 kr för ett helt år.

Försäkringen kan tecknas via den svenska försäkringsmäklaren, Söderberg & Partners.
Ansökan sker genom att anmälningsformuläret fylls i och skickas till Söderberg & Partners.

MER INFORMATION om utvidgad reseförsäkring KAN HÄMTAS UPP VIA NEDAN

Resegarantiförsäkring

Vector Nordic AB är resebranschens egen försäkringsverksamhet för reserelaterade garantier. Vector bildades av SRF 2017 och ägs nu av ett sjuttiotal företag inom resebranschen.

Som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB kan Vector förse reseföretag i Norden med säkerheter för de lagstadgade resegarantierna till Kammarkolleiet till rimliga premier utan uppläggningsavgifter och så långt möjligt utan krav på motsäkerheter. Vector ställer även andra säkerheter än de till Kammarkollegiet.

Har du behov av hjälp med säkerheter för dina resegarantier och/eller andra garantier, kontakta Vector Nordic på: