2024-06-05

2024-06-05: Med anledning av det förbättrade säkerhetsläget avråder UD inte längre från icke-nödvändiga resor till nationalparken Queen Elisabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda. Avrådan för Uganda hävs. 2023-10-23: Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Queen Elizabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda....