2024-03-25

IATA har ett nytt utvärderingsverktyg som kan användas för att få en ekonomisk översyn av bolaget. Utvärderingsverktyget fylls i samtidigt som du skickar in ditt bokslut. Den 18 april anordnar IATA två webbinarier där man går igenom hur verktyget används. Mer om verktyget samt anmälan till...

2024-02-09

The APJC Scandinavia voted in favor of amending the Financial Security calculation in the Local Financial Criteria (LFC) for the Scandinavian markets (BSP DK, BSP IS, BSP NO, and BSP SE), replacing the current percentage of 7,5% of average annual cash sales, with a new...

2023-10-30

Dear Customer, Following on a system error, several incorrect notifications related to changes in your October 2023 Calendar were sent to your agency on 25 October 2023. Please ignore these incorrect notifications and access the calendar on the IATA Customer Portal....