transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Skatter...

 MervärdesskattResebyråer och researrangörer omfattas av skattskyldighet till mervärdesskatt för förmedling av olika former av resetjänster. Grunden för skattskyldigheten utgörs av att själva förmedlingstjänsterna är skattepliktiga. Läs vidare under Moms på förmedlingstjänster.

När en resebyrå uppträder som arrangör av resor och säljer dessa i eget namn ska i vissa fall resebyråns marginal beskattas. Läs mer om detta under Marginalmoms

I mervärdesskattelagen finns regler om vilka uppgifter en faktura ska innehålla. Bland annat ska information lämnas om varför en transaktion är skattebefriad. SRF har sammanställt en lathund som upptar de vanligast förekommande resebyråtjänsterna och vilken bestämmelse som ska anges på fakturan, när ingen moms debiteras. Härom mer under Faktureringsregler.

Läs mer under Resebyråers skattskyldighet till moms för "egna" tjänster och den moms som resebyrån endast "förmedlar".

SRF 2014-02-05 (rev.)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp