transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Paketresor

En paketresa är en resa  • som består av transport och övernattning eller något av detta i kombination med en turisttjänst. En turisttjänst kan till exempel vara ett teaterbesök eller ett idrottsevenemang
  • som pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning och
  • som säljs till ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.


Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vad som gäller enligt lag och villkoren som SRF:s medlemmar som säljer paketresor ska tillämpa.

Viss information är tillgänglig endast för medlemmar.

SRF 2014-09-26 (rev. 2016-08-22)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp