2023-06-22

Nyligen lämnade Resegarantisystemutredningen sitt förslag till ändringar i resegarantilagen samt förslag till en ny lag med skyldighet för flygbolag att ställa resegaranti. SRF välkomnar utredningens förslag och ställer sig i huvudsak bakom detta. Utredningen har genomfört en grundlig analys av det nuvarande systemet och dess...