2024-02-13 15.00-16.00

Välkommen till en paneldiskussion tillsammans med Almega och SRF rörande reglerna vid utlandsarbete. Diskussionen hålls digitalt 13 februari, kl. 15.00-16.00. Webbinariet vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom HR eller har en ledande befattning inom företaget.

För att anställda och företag i Sverige ska våga/kunna skicka ut personal för att tillfälligt arbeta i andra länder krävs förutsebarhet kring en persons socialförsäkringsrättsliga tillhörighet, för att veta vart personen kan få ut sjukpenning, pension mm. Då systemen hänger ihop med vart arbetsgivaren ska betala socialavgifter och övriga villkor i ett anställningsavtal samt kollektiva försäkringar krävs utöver tydlighet även en förenklad process att ansöka och snabbt få svar från Försäkringskassan.

Vi diskuterar hur det fungerar och inte fungerar idag och hur handläggningen om så kallat A1-intyg (utlandsintyg) går till hos Försäkringskassan. Vi beskriver också hur regelverket som finns kring socialförsäkring inom EU ser ut och tillämpas.

Anmälan sker vi denna LÄNK.
OBS! Vid anmälan kommer det att stå en summa i bokningsbekräftelsen. Summan tas bort manuellt och ingen faktura utgår för ditt deltagande.