Hem / TRAC / Utbildningsanordnare / skolor

Utbildningsanordnare/skolor

Utbildningsanordnare är de skolor som runt om i landet bedriver TRAC-utbildningar. TRAC:s styrelse godkänner vilka utbildningsanordnare som får bedriva TRAC-utbildning. Styrelsen, i samråd med resebranschen, gör en behovsbedömningen av hur många TRAC-utbildningar som marknaden behöver. Utbildningsanordnarna har, förutom godkännande av TRAC-styrelsen, även fått godkännande av ’Myndigheten för yrkeshögskolan’ att bedriva yrkesutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

- Myndigheten för yrkeshögskolan, 13 juli 2018

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnarna

Hösten 2020 startade nya utbildningar i Göteborg, Malmö, Skellefteå, Stockholm och Uppsala.
Vårterminen 2021 startade även en utbildning i Helsingborg. Nästa intag sker till hösten 2021. 

TEC, Travel Education Centre,
Malmö, Stockholm
Kontaktpersoner:
Lotta Sand
Dennis Björnberg

Videofilm från TEC

08-442 95 18

YrkesAkademin YH
Uppsala, Helsingborg
Kontaktperson:
Nahed Alwani

Videofilm från YA

023-58430

Yrgo, högre yrkesutbildning
Göteborg

Kontaktperson:
Tina Engelbrektsson

031-3673122

Yrkeshögskolan,
Skellefteå

Kontaktperson:
Rikard Rahm

0910-73 50 00

Frans Schartaus Handelsinstitut,
Stockholm

Kontaktperson:
Cecilia Eliaeson

Videofilm från Frans Schartau

08-508 402 17