2020-08-03

Det finns tomma platser på YrkesAkademins kurs i ’Social media’,  med start 24 augusti. Sista ansökningsdag är 10 augusti. Den är på sju studieveckor, nätbaserad med digitala lektioner 2×2 timmar per vecka och tillgång till handledare 2 timmar  per vecka. Läs mer här – Social Media kurs – start 24 augusti

Tips om andra utbildningar – se HÄR.