2018-10-09

SRF anser att det är på tiden att flygbolagen också åläggs ett legalt ansvar och ställer garantier innan en eventuell konkurs.
Otidsenligt konsumentskydd för flygresenärer snedvrider konkurrensen och gör att resenärer som köper biljetter direkt från flygbolagen är oskyddade i händelse av konkurs. Nu är det hög tid att även flygbolag som endast säljer flygbiljetter också omfattas av krav på resegaranti och tar ansvar för sina resenärer fullt ut.

Läs pressmeddelandet HÄR