2024-05-27

Korta, kompetenshöjande och kostnadsfria utbildningar som startar till hösten.
Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har nu publicerat vilka kompetenshöjande utbildningar som kan starta i höst. Utbildningarna är kostnadsfria och på distans. Ett perfekt tillfälle för personalen att förkovra sig samtidigt som man kan fortsätta jobba. Följande utbildningar är speciellt inriktade mot vår bransch: